XXX KONFERENCJA TOKSYKOLOGÓW SĄDOWYCH
Augustów, 15 - 17 maja 2013 r.
   
  XXIX KONFERENCJA TOKSYKOLOGÓW SĄDOWYCH

Uczestnicy konferencji uzyskują 14 punktów edukacyjnych

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zapraszają uprzejmie do wzięcia udziału w dorocznym spotkaniu toksykologów sądowych, które odbędzie się w hotelu „Warszawa” w Augustowie (adres: ul. Zdrojowa 1, 16-300 Augustów; http://www.hotelwarszawa.pl).


ŚRODKI PODOBNIE DZIAŁAJĄCE DO ALKOHOLU W PRAKTYCE TOKSYKOLOGA SĄDOWEGO

Po raz czwarty Instytut Ekspertyz Sądowych proponuje spotkanie naukowe poświęcone tematyce środków podobnie działających do alkoholu. Pierwsze, zorganizowane wspólnie z Komisją Analiz Toksykologicznych Komitetu Chemii Analitycznej PAN (Kraków, 18-19.04.2007 r.), miało na celu wymianę doświadczeń i poglądów przedstawicieli różnych dziedzin nauki oraz praktyków wymiaru sprawiedliwości wynikających z dziesięciu lat obowiązywania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Na drugim spotkaniu, które odbyło się w ramach XXVI Konferencji Toksykologów Sądowych (Poznań, 13-15.05.2009 r.), przedstawiono krajowe i międzynarodowe próby rozwiązywania zagadnienia używania środków psychoaktywnych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Współorganizatorem trzeciego spotkania był Zespół Analiz Sądowych i Toksykologicznych Komitetu Chemii Analitycznej PAN, a odbyło się ono w Krakowie w dniach 28-29.11.2012 r. Ponad 90. osobowe grono analityków, lekarzy i prawników zostało zaznajomione z wynikami i zaleceniami europejskiego programu DRiving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines, DRUID, który zakończył się w 2011 r. Wynikiem przygotowanego programu naukowego i udziału uczestników spotkania w dyskusji panelowej było uzyskanie konsensusu w sprawie ujednolicenia interpretacji wyników badań krwi pobranych od kierowców w odniesieniu do stanu pod wpływem i po użyciu. XXX Konferencja ma na celu podsumowanie doświadczeń z dotychczasowego wdrażania tych uzgodnień do praktyki opiniodawczej dla celów sądowych.
Przed oficjalnym rozpoczęciem Konferencji zaplanowano warsztaty metodyczno-analityczne poświęcone zastosowaniu spektrometrii mas w toksykologii sądowej.
Ponadto, Konferencji towarzyszyć będzie spotkanie Grupy Roboczej ds. Toksykologii Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce oraz zebranie Zespołu Analiz Sądowych i Toksykologicznych Komitetu Chemii Analitycznej PAN.
Organizatorzy bardzo serdecznie zapraszają do aktywnego udziału w XXX jubileuszowej Konferencji Toksykologów Sądowych.

Ostatnia modyfikacja: 10.05.2013   Instytut Ekspertyz Sądowych  góra powrót